Managementul climatului şi culturii organizaţionale

“People don’t leave jobs, they leave toxic work culture.”   Dr. Amina Aitsi-Selmi

Cu cât colectivul este mai numeros, cu atât mai mult relaţiile de muncă au nevoie de reglementare cu privire la distribuirea formală şi echilibrată a rolurilor, autorităţii şi responsabilităţilor şi, similar, modelarea unui climat organizaţional pozitiv. 

Peste toate acestea intervine structura de personalitate a fiecăruia, competenţele şi sistemul de relaţii pe care şi-l construieşte, pornind de la afinităţi şi compatibilitatea ideilor, valorilor şi convingerilor personale. 

Lipsa sau necorelarea acestora aduce, fără a fi un tipar şi fără a se limita la acestea, o serie de manifestări neproductive:

  • persoane dezorientate şi ineficiente,
  • sarcini de muncă ratate şi abandonate,
  • oameni învinuiţi pe nedrept şi frustraţi,
  • persoane fară încredere şi demotivate,
  • consultări excesive ce duc la întârzieri,
  • productivitate generală scăzută,
  • avalanşă de idei fără a fi puse in practică,
  • lipsa respectului, cu trădări şi conflicte inventate,
  • colegi care depăşesc atribuţiile proprii şi invadează teritoriul profesional al altora, ş.a.m.d.

Pentru a combate aceste simptome e vital să reţinem importanţa celor trei factori care concură la dezvoltarea armoniei si performanţei la locul de muncă. Aceşti factori pot fi controlaţi şi imbunătăţiţi prin intervenţii punctuale astfel:

Documentare procese și roluri

prin documentarea şi comunicarea lor obţinem claritate privind sarcinile şi contribuţia fiecărui personaj în lanţul valoric al organizaţiei

Cultură organizațională

poate fi modelată prin provocări individuale sau de grup, programe de învăţare şi evenimente recreative (lansări, concursuri, team buildings)

Comportamente individuale

comportamentele fiecărui angajat se pot adapta la cerinţele postului prin programe de dezvoltare personală şi profesională .

Cultura organizaţională este un concept de management mai puţin cunoscut şi conştientizat, poate datorită faptului că ţine mult de ştiinţele sociale. În esenţă, este o construcţie pe termen lung, ce reflectă valorile, credinţele, atitudinile şi experienţele membrilor organizaţiei, care stabileşte modele de acţiune în plan intern şi extern, contribuind astfel în mod direct la imaginea şi succesul organizaţiei în general. 

La început de drum cultura este puternic inspirată de modelul dat de antreprenor(i) dar, pe masură ce alţi şi alţi lideri se alătură proiectului, cultura organizaţiei devine un produs cu multiple influenţe. Totuşi, pilonul central în această construcţie rămâne modelul de leadership promovat şi facilitarea învăţării continue (cultura învăţării).