"Viața nu ți se îmbunătățește din întâmplare, ci prin schimbare."

Jim Rohn

Ce oferim?

Soluții de creștere a performanței în organizații

Unii manageri vor să conserve o creștere accelerată, alții vor să depășească un moment de impas, iar unii vor, pur și simplu, mai multă predictibilitate în business și mai mult timp liber pentru ei.
Programele noastre de dezvoltare organizațională sunt un mix de soluții software și servicii, ce au ca scop creșterea controlată a afacerii, prin 3 piloni...

01

Organizaţiile sunt entități vii, în care nu există stagnare, există doar dezvoltare sau declin, iar dezvoltarea nu este întâmplătoare, ea se planifică, se implementează şi se măsoară …

02

Reacția firească a oamenilor e de a rezolva pompieristic mai întâi sarcinile care "ard" și apoi sarcinile importante... Organizarea sarcinilor în procese, roluri şi responsabilități are avantajul de a fixa prioritățile și de a reduce presiunea…

03

O structură echilibrată de roluri este importantă într-o organizație, dar asumarea rolurilor este vitală...
În plus, intervin structura de personalitate a fiecăruia, competențele și armonia din grup.

01

Management strategic
Organizaţiile sunt entități vii, în care nu există stagnare, există doar dezvoltare sau declin, iar dezvoltarea nu este întâmplătoare, ea se planifică, se implementează şi se măsoară …

02

Management operaţional
Reactia firească a managerilor e de a rezolva pompieristic mai întâi sarcinile “dureroase” și de a amâna activitățile de planificare și organizare. În schimb, transpunerea fluxurilor proprii în procese, roluri şi proceduri are avantajul de a reduce presiunea și de a fixa prioritățile….

03

Managementul climatului intern
Cu cât colectivul este mai numeros cu atât mai mult relaţiile de muncă au nevoie de reglementare cu privire la distribuirea formală şi echilibrată a rolurilor.. În plus, intervin structura de personalitate a fiecăruia, competențele și armonia din grup.

– Viziunea noastră –

“Combinând tehnologia cu programele noastre de dezvoltare organizaţională şi profesională ne propunem să fim un partener de inovare a metodelor și instrumentelor de management, iar fiecare beneficiar al nostru să-și poată conduce proiectele la performanță, în deplină siguranță și control.”

"Încearcă să fii un om de valoare, nu neapărat un om de succes." Albert Einstein

Bună, sunt Cristian Tamaş

În calitate de fondator şi coordonator al acestui proiect mi-am propus să ofer un parteneriat credibil de dezvoltare organizațională, susţinut de un program cu un conţinut autentic şi de un colectiv valoros.
În cca 20 ani de experienţă profesională am fost implicat în dezvoltarea a peste 80 de companii (din poziţia de consultant, director de dezvoltare, director executiv şi antreprenor), din diverse industrii: software, producţie, construcţii, servicii publice s.a. În plus, am iniţiat două proiecte social-comunitare, interesat fiind de dezvoltarea comunităţii.
Astfel, am cunoscut de mai multe ori succesul, dar şi eşecul. În tot acest timp am investit în educaţie antreprenorială şi am experimentat multe soluţii, preocupat fiind de eficientizare şi căutând mereu calea cea mai scurtă de la obiectiv la rezultat. Prin urmare, expertiza şi certificările obţinute, la pachet cu parteneriatele dezvoltate, s-au concretizat în platforma enovis.ro, o platformă ce-și propune dezvoltarea organizaţiilor şi a competențelor individuale.

Fii intenționat!

Cum procedăm?

Indiferent de rezultatul urmărit, un program de dezvoltare organizaţională presupune parcurgerea aceloraşi etape (diagnoză, intervenţie şi evaluare) care, de la caz la caz, pot varia ca abordare, continut şi durată astfel:

Diagnoză

Identificăm nevoile de schimbare printr-o analiză holistică, folosind metode şi instrumente diverse: interviul, observatia, chestionarul si aplicații software dedicate...

Intervenţie

În urma raportului de diagnoză, se propune un plan de intervenţie, cu precizarea obiectivelor urmărite, a duratei pe etape şi a resurselor implicate...

Evaluare

Măsurarea efortului depus şi a rezultatelor obţinute pe parcurs are rolul de a evalua progresul şi impactul intervenţiilor punctuale şi, totodată, de a determina măsurile corective...

Ce obţii?

Creşterea indicatorilor de performanţă

Satisfactia Clienților - 97%
Creşterea productivităţii - 42%
Rata de automatizare a proceselor - 78%

Competenţe şi expertiză

  • Specialist planificare strategică – certificare partener CASCADE Australia
  • BPM (Business Process Management) – expert certificat LSSIAP (Lean Six Sigma International Association of Professionals),
  • Analiza climatului organizaţional – sociolog expert (UAIC),
  • Business Automation Software – inginer expert (UTGA),
  • Consultanţă şi expertiză antreprenorială – 19 ani,
  • Trainer, Coach & Speaker – membru certificat JMT (John Maxwell Team)

Alege inovarea!

Inovarea ţine de atitudine şi aparţine celor ce vor să iasă din tipare, căutând mereu “versiunea” îmbunătăţită.

Fii proactiv, solicită o întrevedere și alege soluţia potrivită nevoilor tale.
Ei ne-au ales

Ce spun clienții?

Ei ne-au ales

Ce spun clienții?

Întreabă-mă orice

Suntem nerăbdători să ne povesteşti despre proiectele tale de dezvoltare şi împreună să aflăm cum le putem concretiza…