Programe de formare

O statistică EUROSTAT pe 2020 ne arată că în România, pe parcursul unui an, în medie doar 1,4% din personalul unei organizații urmează cursuri de dezvoltare profesională. Prin comparație, în țările nordice această pondere se află în jurul a 30%. Acest aspect ne indică una din cauzele performanței scăzute în organizații și nevoile reale de formare profesională continuă.

La Enovis ne preocupă creșterea competențelor manageriale, cu referire la eficientizarea proceselor de business și oferirea de noi metodologii și intrumente care să ajute la creșterea performanței în organizații.

Astfel, pentru a fi mai flexibili, în funcție de  nevoile și particularitățile beneficiarilor, oferim 3  programe de formare, distincte și complementare.

Workshop

"Performanța, de la cauze la efecte!" este o sesiune interactivă de inducție, de scurtă durată (1 - 3 ore), cu implicarea personalului cheie din organizații, având ca scop identificarea factorilor, metodologiilor și instrumentelor cheie ce pot influența performanța. De multe ori, aceste sesiuni constitue baza de pornire în elaborarea unui program de dezvoltare a afacerii - PDA.

Training

Pentru cei ce urmăresc o specializare și o creștere a competențelor în câmpul managementului proceselor de business oferim cursul "Manager îmbunătățiri procese", cu autorizarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Durata cursului este de 72 de ore (1/3 teorie si 2/3 practică) și se finalizează cu un examen de certificare.

Mastermind

Programele de tip mastermind sunt o succesiune de întâlniri ghidate de un facilitator, în jurul unei teme de interes, ce-și propun să ofere o nouă perspectivă și o resemnificare a experiențelor profesionale. Astfel, participanții vor descoperi lucruri noi și vor face schimb de bune practici. "Performanța, pas cu pas!" este un program foarte apreciat de clienți și specialiști, datorită impactului în transformarea comportamentului individual.

În plus, pentru o mai mare adresabilitate, aceste programe pot fi implementate în 3 formate: 

OPEN

Se referă la o participare diversificată de beneficiari, reprezentând organizații din industrii diferite, dar cu obiective similare. În general acest program se adresează beneficiarilor proveniți din organizații cu personal redus, reprezentate în program de 1-3 persoane. 

CUSTOM

Se adresează participanților unei singure organizații, iar problemele și studiile de caz abordate vor urmări atingerea obiectivelor de dezvoltare pentru organizația în cauză. Cadrul de desfășurare este unul familiar, centrat pe revalorificarea experiențelor profesionale individuale și de grup.

“La noi sau la voi?”

Implică participanți din două organizații, similare ca mărime și model de business, dar de preferat din industrii diferite. Spre deosebire de varianta CUSTOM, în acest caz aspectul familiar se estompează în favoarea competiției constructive și a schimbului de bune practici.