Management strategic

“Ori avansăm spre dezvoltare, ori regresăm în siguranţă.” Abraham Maslow

Se știe că în organizaţii nu există stagnare, există doar dezvoltare sau declin, iar dezvoltarea nu este întâmplătoare, ea se planifică, se implementează şi se măsoară, apoi se corectează. Se mai spune și că nu poți crește ceea ce nu poți măsura!!! Lipsește reperul…

Pentru a fi mai ușor de implementat, viziunea top-managementului pe termen mediu și lung este transpusă în planuri de acțiune strategică, adaptate la realitățile cotidiene și aliniate la bugetul disponibil, ce conțin obiective, inițiative și rezultate cheie, împreună cu indicatorii de progres.

Și, ca acest proces să fie ușor de gestionat, în funcție de nivelul la care se urmărește performanța (strategic, operațional sau individual),  e necesară implementarea unor concepte, metodologii de lucru și instrumente software specifice.

Trist este că, din lipsa unor instrumente și bune practici, în cele mai multe cazuri managementul strategic este “canibalizat” de managementul operațional. Reacția firească a oamenilor e de a rezolva pompieristic mai întâi sarcinile care “ard” și abia apoi sarcinile importante. Astfel, micromanagementul ajunge să consume mai tot timpul şi întreaga energie, iar dezvoltarea este neglijată, strategia este abandonată, evaluarea este amânată şi oportunităţile de dezvoltare se pierd. 

Soluția?

ENOVIS, în calitate de partener certificat CASCADE, îţi propune implementarea unui sistem software dedicat pentru planificare strategică și managementul performanței în organizații,  împreună cu o metodologie de management şi un set de reguli de bună practică, în care sunt antrenaţi toți liderii responsabili de creșterea organizației

Ce facem ?

Ce beneficii urmărim ?

Promovăm viziunea și strategia către  membrii organizației

Conectarea angajaților la viziunea, strategia și obiectivele org.

Transpunem planurile strategice în obiective și inițiative

Agenda individuală zilnică este aliniată la planul de acțiune

Structură arborescentă de obiective, acțiuni, rezultate, KPI-uri..  

O hartă grafică intuitivă de urmarire a progresului pe nivele

Gestionăm planificarea și execuția bugetară

Alinierea planurilor operaționale cu bugetul și strategia

Transformăm sarcinile și cerințele vagi în responsabilități specifice și acțiuni cu efecte măsurabile

Evaluarea performanței colective și individuale pe criterii obiective, transparente

Crestem conștientizarea și responsabilizarea oamenilor

Personal motivat și orientat spre performanță

Implementăm concepte și metodologii de ultimă oră

Creșterea competențelor individuale și a culturii organizației

Extragem informatii din sistemele existente și oferim rapoarte grafice intuitive și dinamice; inlocuim excel-uri, ppt-uri, BI …

Utilizarea unui sistem prietenos unitar de planificare, monitorizare și raportare a performanței în organizație.