ECO System

ECO System este o procedură standardizată de diagnoză organizaţională care permite evaluarea a 14 dimensiuni ale climatului organizaţional, dimensiuni care, conform cercetarilor, pot afecta  performanţa individuală şi colectivă. Sistemul ECO permite reprezentarea grafică a datelor şi analiza lor comparativă prin raportarea la patru “zone de funcţionalitate”  ale climatului roganizaţional – Disfuncţional, Deficitar, Funcţional si Performant.

ECO System este o procedură validată ştiinţific şi etalonată la nivel naţional în Romania, utilizată de peste 10 ani în evaluarea a sute de organizaţii din diverse domenii de activitate – vânzări, producţie, ONG-uri, servicii publice şi chiar structuri militare.

Ce obţin beneficiarii ECO System?

O ecografie a organizaţiei aşa cum este relevată prin percepţiile, evaluările şi opiniile angajaţilor,

O ilustrare grafică şi o analiză a 14 factori de care depinde funcţionarea optimă a organizaţiei, atât sub aspectul randamentului cât şi sub cel al satisfacţiei angajaţilor,

O analiză a eficienţei şi stilului de conducere a şefilor din colective – divizii, departamente, secţii, puncte de lucru, etc.

Un suport decizional pentru gestiunea, restructurarea sau dezvoltarea resursei umane din organizaţie.

O imagine concisă a atuurilor şi vulnerabilităţilor a fiecărui colectiv de muncă, a aşteptărilor, frustrărilor sau disponibilităţii de implicare a angajaţilor din colectiv.

O listă a problemelor, cauzelor şi soluţiilor pe care le propun angajaţii în vederea optimizării activităţii profesionale, sistematizate pe diferite colective / criterii,

O ilustrare a “condiţiilor” implicite sau explicite pe care le pun angajaţii, pentru a se implica mai mult şi mai bine…

Factorii organizaţionali evaluaţi

Sarcina

Modul de definire a sarcinilor şi obiectivelor, atât la nivelul întregii organizaţii, cât şi pentru fiecare angajat în parte – obiective şi sarcini clare,

Relatiile

Calitatea relaţiilor dintre angajaţi cu referire la comunicare şi colaborare pe linie profesională şi la menţinerea unui climat non-conflictual,

Motivația

Sistemul motivaţional existent în organizaţie asigurat prin: retribuţie, apreciere, şanse de promovare, formare de competenţă, dezvoltare, etc.

Suportul

Resursele şi condiţiile de muncă pe care le asigură organizaţia în vederea realizarii unei activităţi performante – spijin pentru performanţă,

Conducerea

Stilul de conducere, sprijinind performanţa colectivă şi individuală, asigurând condiţii pentru eficienţă – conducere eficientă,

Evaluarea

Evaluarea activităţii angajaţilor, în funcţie de obiective şi criterii clare, oferind feedback şi soluţii de îmbunătăţire a muncii – evaluarea obiectivă,

Justiția

Corectitudinea deciziilor organizaţionale privitoate la distribuirea sarcinilor şi resurselor către angajaţi, dar şi la modul în care angajaţii sunt recompensaţi pentru munca lor,  

Atașamentul

Gradul de identificare cu organizaţia, măsura în care angajaţii împărtăşesc scopurile, valorile şi se identifică cu viitorul organizaţiei, sunt loiali şi interesaţi de bunul mers al ei. 

Deciziile

Autonomia angajaţilor în a decide cum să îşi realizeze munca sau măsura în care sunt consultaţi atunci când se iau decizii importante – calitatea deciziilor,

Învățarea

Condiţiile şi climatul care permit achiziţia de noi informaţii, experimentarea lor şi punerea în practică a ideilor valoroase – invăţarea organizaţională,

Satisfacția

Gradul de mulţumire faţă de natura şi importanţa muncii, libertatea de acţiune, recunoaşterea sau suportul primit – activitate stimulativă,

Siguranța

Sentimentul de securitate sau certitudine cu privire la salarizare, organizarea muncii, la relaţiile cu ceilalţi, încredere in viitorul profesional – securitate personală

Comunicarea

Calitatea procedurilor de comunicare formală, implicare în luarea deciziilor sau în definirea sarcinilor, normele şi climatul comunicării informale – comunicare eficientă,

Supraîncărcarea

Munca realizată în exces sau sentimentul că natura, volumul sau diversitatea sarcinilor depăşesc capacitatea de a le face faţă – supraâncărcarea în muncă.