Raportul Metoda Maxwell DISC este un instrument rapid de auto-evaluare a stilului comportamental ce evidenţiază limitările şi punctele tari ale persoanei evaluate, folosind reprezentări grafice. Chestionarea durează mai puţin de 10 minute. Cercetările au arătat că trăsăturile coportamentale pot fi grupate în patru grupuri majore, numite stiluri de personalitate:

Dominantă (D)

descrie o persoană care e directă, hotărâtă, care ştie să rezolve probleme, îşi asumă riscuri şi e autodidactă – competitivitate, autoritate, individualism

Influență (I)

descrie o persoană entuziasmată, încrezătoare, optimistă, convingătoare, vorbăreaţă, impulsivă şi emotivă – sociabilitate, exuberanţă, impulsivitate

Statornicie / Stabilitate (S)

descrie o persoană care e bună ascultătoare, are spirit de echipă, e posesivă, previzibilă, întelegătoare şi prietenoasă – răbdare, control emoţional, previzibilitate

Conștiinciozitate (C)

descrie o persoană care este corectă, analitică, conciliantă, atentă, precisă, meticuloasă şi sistematică – diplomaţie, adaptabilitate, reticenţă la risc

Arii de utilizare a evaluării

Raportul Metoda Maxwell DISC poate fi folosit în planificarea carierei, dezvoltarea leadershipului, formare, team building, rezolvarea conflictelor şi dezvoltare organizaţională. De asemenea, poate fi folosit cu prudenţă în deciziile de angajare, utilizat în tandem cu tehnici de evaluare a abilităţilor, calificărilor, experienţei ş.a., care să descopere potrivirea cu postul.

Raportul este rezultatul unei alianţe strategice între John Maxwell Team şi Institute of Motivational Living (IML), creatorul sistemului de personalitate DISC. Conceptul DISC se bazează pe teoriile lui William Marston, care pretinde faptul că fiecare persoană este o combinaţie unică de proporţii diferite din fiecare stil comportamental. Până în prezent, cu metoda DISC au fost evaluate peste un milion de persoane.